SKONTAKUJ SIĘ  Z NAMI

Dane rejestrowe

Aleja Wiśniowa Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław,
e-mail: poczta@apartamentywisniowa.pl

KRS: 0000520673, NIP: 8952034401
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 300 000,00 zł